IntrApp

dla nieruchomości

Oprogramowanie IntrApp skupia w sobie narzędzia do nadzoru i efektywnego eksploatowania posiadanych zasobów.

Zostało opracowane, aby wspierać zarządców niezależnie od rodzaju własności oraz przeznaczenia zarządzanych nieruchomości. System kierowany jest do osób odpowiedzialnych za gospodarowanie mieniem podmiotów takich jak: przedsiębiorstwa, uczelnie, szpitale, spółdzielnie, wspólnoty i inne. Ułatwia administrację nieruchomościami na różnych etapach ich rozwoju poprzez gromadzenie szeregu danych i wsparcie w realizacji bieżących powinności.

IntrApp

dla serwerowni

Platforma oprogramowania Intrapp stanowi stabilne i skalowalne rozwiązanie IT, które pozwala w sposób zintegrowany monitorować i zarządzać serwerownią.

System został zaprojektowany przez ludzi, którzy mają doświadczenie w budowie centrów przetwarzania danych. Rozwiązanie zapewnia pełną widoczność infrastruktury od budynku po serwery. Zarządcy mają wgląd w obciążenie środowiska informatycznego oraz mogą wyszukiwać ważne i szczegółowe informacje w podziale na konkretne pomieszczenia, klatki i urządzenia: zarezerwowaną pojemność, zużycie energii i odczyty danych z czujników, w tym m.in. temperatury stelaża/otoczenia szaf rackowych, zalania, otwarcia/zamknięcia szafy rack. Dzięki podniesieniu efektywności energetycznej i maksymalizacji wykorzystania zasobów możliwe jest obniżenie łącznego kosztu użytkowania (TCO) data center