Zarządzanie środkami trwałymi


Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zasobami fizycznymi na wspólnej platformie, przeznaczone dla branż intensywnie korzystających z zasobów. Oferuje „wbudowany” mechanizm dostępu z urządzeń mobilnych, gotowe do użytku funkcje obsługi map, funkcje wspomagające zarządzanie ekipami i załogami oraz narzędzia analityczne.

System zarządzania IBM Maximo - Asset Management

Maximo Asset Management umożliwia współużytkowanie i egzekwowanie sprawdzonych procedur, centralny dostęp do danych magazynowych oraz zasobów fizycznych i kadrowych. Wspomaga zarządzanie wszelkimi typami zasobów — w tym zakładowymi, produkcyjnymi, infrastrukturalnymi, komunalnymi, transportowymi i komunikacyjnymi.

✔ Produkt jest dostępny w wersji do instalacji lokalnej lub wmodelu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

✔ Oprogramowanie Maximo Asset Management zawiera sześć modułów wspomagających zarządzanie

✔ Oprogramowanie jest zintegrowanych w ramach nowoczesnej architektury zorientowanej na usługi (SOA).

Możliwości systemu IBM Maximo

 

Masz pytania ?