Zarządzanie nieruchomościami

Smart in Facility to rozwiązanie klasy korporacyjnej przeznaczone do zarządzania profilem majątku nieruchomego a także do zarządzania środkami trwałymi i komponentami wchodzącymi w jego skład. Umożliwia również zarządzanie użytkowaną powierzchnią, w tym wnioskami, planowaniem, rezerwacjami i przydziałem miejsca, przeprowadzkami i przydziałem personelu.

 
 

Skomputeryzowana obsługa eksploatacyjna i konserwacyjna infrastruktury

✔ TRIRIGA Operations to zaawansowany system komputerowy do zarządzania obsługą serwisową

✔ Rozwiązanie pozwala zautomatyzować plany serwisowe i uwzględnić konserwację na żądanie, harmonogramy serwisowania prewencyjnego, zgłoszenia samoobsługi, zatwierdzenia, rozsyłanie, śledzenie kosztów i raportowanie

✔ Oprogramowanie udostępnia informacje niezbędne do zachowania i zwiększenia łatwości używania, bezpieczeństwa i kontroli majątku i zasobów.

✔ Dzięki niej jesteśmy w stanie zwiększyć niezawodność, zoptymalizować gospodarkę materiałową, poprawić wydajność pracy oraz usprawnić mechanizmy zarządzania gwarancjami i usługami w ramach całej bazy aktywów.

 
 
Zarządzanie najmem

Wprowadzenie pojedynczego punktu dostępu do rozwiązania przeznaczonego do administrowania infrastrukturą organizacji. Pracownicy będą w stanie monitorować istotne terminy, płatności, umowy dotyczące użytkowania pomieszczeń, umowy dotyczące poziomu usług oraz opcje odnawiania. Tworzenie i uwzględnianie wszystkich umów najmu w bilansie (majątek nieruchomy / majątek ruchomy). Automatyczne wiązanie najemców, nieruchomości i warunków najmu za pośrednictwem portali zależnych od roli, cyfrowych paneli kontrolnych i poczty elektronicznej. Śledzenie najważniejszych informacji o najmie wymaganych w raportach określonych przez krajowe wytyczne i przepisy: raportach 10-K, zestawieniach zobowiązań z tytułu odroczonej płatności czynszu, zestawieniach przyszłych zobowiązań, FASB 13 oraz 143. Określanie wpływu zmian na sprawozdania finansowe i wdrażanie strategii łagodzenia wpływu finansowego. Integracja z istniejącymi systemami finansowo-księgowymi i innymi systemami przedsiębiorstwa w celu obsługi procesów finansowych i płatności

Zarządzanie portfelem nieruchomości

Zarządzanie rentownością nieruchomości i całkowitymi kosztami użytkowania z wykorzystaniem metryk i paneli kontrolnych
Definiowanie lokalizacji, osób i zasobów i zarządzanie nimi w powiązaniu z portfelem nieruchomości oraz księgą pomocniczą. Tworzenie raportów dotyczących wykorzystania zasobów, powierzchni i kosztów przypadających na osobę albo na stanowisko pracy, łącznych kosztów oraz łącznego stanu osobowego. Analizowanie rynku i wybór lokalizacji w celu zdefiniowania szczegółowych, ukierunkowanych planów umożliwiających realizację celów strategicznych. Definiowanie i realizacja celów strategicznych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, takich jak rozszerzenie działalności, konsolidacja, nabywanie i zbywanie majątku (dzierżawionego i własnego). Wykorzystanie modeli finansowych do obliczania krótko- i długoterminowego wpływu proponowanych lokalizacji na wyniki oraz do zachowania zgodności z przyjętymi celami finansowymi. Oprogramowanie TRIRIGA pozwala obliczyć najważniejsze miary finansowe i niefinansowe, a na ich podstawie wyliczyć ogólny wskaźnik jakości dla każdej lokalizacji. Takie dane można zestawić w formie przekazywanego do akceptacji podsumowania zawierającego porównanie wartości i wskazującego najbardziej rentowne lokalizacje. Automatyczne inicjowanie działań związanych z zarządzaniem najmem w zatwierdzonych projektach transakcji

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Łatwiejsze określanie priorytetów dotyczących finansowania oraz korzyści finansowych związanych z potencjalnymi inwestycjami. Analizowanie czynników ryzyka i korzyści osiąganych w projekcie w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji; wskaźniki wydajności uzyskiwane w czasie rzeczywistym związane z zakresem, harmonogramem i budżetem projektu. Wzrost efektywności realizacji projektów, skrócenie czasu realizacji i okresu zwrotu. Określenie założeń i śledzenie odstępstw, możliwość integracji z programem Microsoft Project

Zarządzanie przestrzenią (space management)

Modelowanie scenariuszy i analiza dla wszystkich typów planowania powierzchni – strategicznego, master i taktycznego. Serwis samodzielnego tworzenia zgłoszeń przez pracowników z automatycznym zarządzaniem procesem napraw i jego kontrolą. Rezerwacja stanowisk w strefach mobilnych, sal konferencyjnych oraz ich wyposażenia. Determinuje powstanie i wdrażanie najlepszych scenariuszy pozwalających na zwiększenie wykorzystania budynków. Przyspiesza obsługę zgłoszeń od użytkowników w tym prośby o zmiany aranżacji, zwiększając efektywność działania obsługi administracyjnej i redukując koszty. Zwiększenie wykorzystania powierzchni przekładające się na redukcję kosztów operacyjnych i użytkowania budynków

 

Jesteś zainteresowany ofertą?