Inteligentny monitoring


Firma Smart in przygotowała specjalną ofertę – inteligentnego systemu monitoringu i analiz, szczególnie w zakresie budowy sieci monitoringu wizyjnego usprawniającego procesy ochrony mienia.

 
 
 

Monitoring Przyszłości

Inteligentny monitoring to nie tylko efektywnie rozmieszczone kamery, ale skuteczny sposób nadzorowania infrastruktury monitoringu niezależnie od jego wielkości. Sztuczna inteligencja analizuje obraz, zwracając uwagę operatorów na istotne wydarzenia. System rozpoznaje wcześniej skonfigurowane alarmy - podobnie jak ludzie, rozpoznaje obiekty, analizuje ich zachowanie, zapamiętuje przebieg zdarzeń i pomaga podejmować decyzje.

 
 
 

Funkcje Inteligentnego Centrum Operacyjnego

Monitorowanie zasobów, zdarzeń i incydentów oraz zarządzanie i reagowanie
Funkcje wizualizacji informacji z różnych instytucji zapewniają osobom podejmującym decyzję niemal natychmiastowy wgląd w funkcjonowanie organizmu miejskiego i pomagają w dokonywaniu trafnych wyborów operacyjnych na co dzień i w sytuacjach kryzysowych. W czasie bliskim rzeczywistemu można obserwować ogólny stan funkcjonowania miasta, w tym informacje o potrzebnych i dostępnych zasobach. Możliwe jest też drążenie w dół do danych dotyczących konkretnych obszarów funkcjonowania miasta, takich jak reagowanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, opieka społeczna, transport czy gospodarka wodna. Działające w czasie rzeczywistym mechanizmy komunikacji i współdziałania między jednostkami miejskimi umożliwiają efektywne reagowanie kryzysowe i koordynację działań podczas incydentów, katastrof i imprez masowych.
Optymalizacja rozwoju i utrzymania miasta
Użytkownicy rozwiązania mogą prowadzić pogłębione analizy kierunków rozwoju miasta i czynników wpływających na ten rozwój. Oprogramowanie pozwala na współużytkowanie i centralizację integracji o codziennym funkcjonowaniu miasta, zapewnia widoczność wskaźników KPI i trendów oraz oferuje analizy, reguły biznesowe i narzędzia ułatwiające współpracę między instytucjami. Programy i inicjatywy można analizować w kontekście ustalonych celów. Możliwe jest także definiowanie wskaźników KPI na poziomie instytucji lub wydziału i monitorowanie tych wskaźników w kontekście standardowych procedur operacyjnych.
Komunikacja z obywatelami i reagowanie na ich problemy
Oprogramowanie umożliwia wykorzystanie kanałów społecznościowych i mobilnych do zgłaszania problemów i incydentów. Ponieważ obywatele czynnie biorą udział w reagowaniu na incydenty i sami je zgłaszają, instytucje miejskie mogą ograniczyć zatrudnienie w odpowiedzialnych za to jednostkach. Możliwe jest bezpośrednie informowanie obywateli i przedsiębiorstw o rozwiązaniach problemów, przez co komunikacja staje się dwukierunkowa i sprzyja dobrej współpracy. Zgłoszenia problemów można wraz z innymi źródłami informacji wykorzystać do planowania napraw, wykrywania trendów i optymalizowania reakcji.
Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom
Oprogramowanie wspomaga rozpoznawanie aktualnych trendów i prognozowanie przestępczości, a tym samym bardziej proaktywne działanie na rzecz bezpieczeństwa. Obszary szczególnie zagrożone przestępczością są prezentowane na mapie geoprzestrzennej. Mapa obszarów zagrożonych jest aktualizowana niemal w czasie rzeczywistym. Identyfikacja wzorców przestępczości pomaga w podejmowaniu trafnych decyzji.
Integracja danych z różnych instytucji i wydziałów
Jedna platforma dla inteligentnego miasta integruje dane z różnych instytucji i wydziałów miejskich. Możliwe jest tworzenie usług niestandardowych w oparciu o jednolitą platformę dostępu do danych miejskich. Miasta z własnym zapleczem informatycznym mogą wdrażać oprogramowanie lokalnie, wyposażając je w indywidualnie wybrane i zbudowane zabezpieczenia. Miasta bez takiego zaplecza mogą wdrożyć oprogramowanie jako usługę w chmurze IBM SmartCloud (USA), bez ponoszenia wysokich nakładów początkowych.
Zaawansowane funkcje indeksowania i przeszukiwania treści
Funkcje eksploracji danych umożliwiają przeszukiwanie indeksu zdarzeń lub działań z zastosowaniem zaawansowanych algorytmów detekcji, klasyfikacji i indeksowania. Dane bieżące lub historyczne można przeszukiwać pod kątem konkretnych obiektów lub zdarzeń, np. żółtych pojazdów, osób wchodzących do budynku w określonym przedziale godzin lub przedmiotów poruszających się z określoną szybkością. Użytkownik ma do dyspozycji zaawansowany system wyszukiwania umożliwiający dodawanie nowych cech fizycznych i kalibrację kolorów. Ręczne i automatyczne korekty kolorów mogą zoptymalizować kalibrację i zwiększyć dokładność wyszukiwania na podstawie kolorów. Oprogramowanie umożliwia statystyczne analizowanie pewnych działań, np. naruszeń kodeksu drogowego, wejść do obszaru objętego zakazem wstępu lub pojawienia się określonego typu pojazdu w określonym przedziale czasu. Dane można sortować według daty i godziny lub analizować trendy w dłuższym okresie. Wyniki wyszukiwania można szybko powiązać z powrotem z konkretnym strumieniem wideo i od razu obejrzeć ten strumień.
Obszerny zestaw funkcji wspomagających ochronę, analizy i dochodzenia
Monitoring oparty na zdarzeniach umożliwia analizowanie strumieni wideo w czasie bliskim rzeczywistemu w celu wykrycia wstępnie zdefiniowanych zdarzeń, a tym samym natychmiastowe generowanie alarmów dla ochrony. Oprogramowanie oferuje możliwość wyszukiwania działań i zachowań, korelacji i analizy trendów w materiale wideo w czasie bliskim rzeczywistemu oraz na materiale historycznym, będącym przedmiotem dochodzeń. Możliwe jest opracowanie wieloaspektowego modelu zagrożeń dostosowanego do specyfiki środowiska, w którym będzie wdrażany. Oprogramowanie rozpoznaje naruszenia ochrony obwodowej, zniknięcia obiektów oraz aktywność ludzi i pojazdów — na przykład pojazdy zaparkowane w niedozwolonych miejscach lub jadące w niewłaściwą stronę. Użytkownicy mają też do dyspozycji szereg innych wariantów zastosowania produktu. Istniejącą infrastrukturę ochrony zabezpieczeń można wzbogacić o mechanizmy ochrony i proaktywnej analizy słabych punktów. Istotnie unowocześniony interfejs operatora i administratora ułatwia korzystanie z funkcji oprogramowania, charakteryzuje się dużą elastycznością i konfigurowalnością.
Otwarta, rozszerzalna architektura oparta na standardach otwartych
Interfejsy użytkownika dla operatorów i administratorów dostępne są w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim, hiszpańskim, portugalskim (Brazylia), chińskim uproszczonym, chińskim tradycyjnym, japońskim, koreańskim, rosyjskim, holenderskim, tureckim i polskim. Na życzenie dostępne są inne języki. Ułatwia współdziałanie z produktami różnych dostawców, pozwalając na swobodną rozbudowę i wzbogacanie środowiska ochrony i zabezpieczeń. Udostępnia mechanizmy prewencji, zabezpieczeń i reakcji. Zapewnia integrację jednej instancji Intelligent Video Analytics z potencjalnie wieloma produktami i usługami innych firm, takimi jak wyspecjalizowane systemy analityczne, systemy czujników, rozwiązania do zarządzania monitoringiem wideo (VMS — Video Management Software) oraz transakcyjne systemy IT. Oferuje skuteczne mechanizmy kontroli, monitoringu i ochrony, które można szybko zaadaptować do zmieniających się i nowych zagrożeń lub problemów.
Opcjonalna integracja z rozwiązaniami IBM Intelligent Operations Center oraz IBM i2 COPLINK FaceMatch
W połączeniu z rozwiązaniem IBM Intelligent Operations Center produkt umożliwia przetwarzanie strumieni danych i informacji o zdarzeniach napływających z poszczególnych działów, co przyczynić się może do poprawy efektywności działania instytucji miejskich i innych organizacji o złożonej strukturze. Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), analiza sytuacyjna i mechanizmy współdziałania między instytucjami to środki pozwalające na analizowanie złożonych środowisk z wykorzystaniem scentralizowanych zasobów informacyjnych. Kokpit menedżerski pozwala szybko zorientować się w statusie operacyjnym. Integracja z oprogramowaniem IBM i2 COPLINK FaceMatch wzbogaca system o funkcję rozpoznawania twarzy umożliwiającą identyfikację tożsamości osób, personelu uprawnionego lub nieuprawnionego do przebywania w danym miejscu, a także zarejestrowanie wizerunku osoby popełniającej czyn zabroniony. Śledczy mogą dzięki temu definiować i rejestrować zdarzenia oraz uzyskać „punkty zaczepienia” dla dalszych dochodzeń.
 
 

Chcesz wiedzieć więcej ?

Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.